Razem w misji. Wartość współpracy

Liderzy oraz przedstawiciele wspólnot z całej Polski spotkali się w dniach 25 – 27 czerwca 2021 w Krakowie na konferencji „Razem w misji”. Było obecnych ponad 30 osób świeckich oraz redemptorystów ze środowisk współpracujących lub zainteresowanych siecią współpracy.

Poprzednie spotkania były prowadzone on-line. Dlatego pierwszy dzień konferencji był czasem na integrację i poznanie się zarówno poszczególnych osób, jak i reprezentowanych środowisk: Sursum Corda (Kraków, Warszawa, Zakopane, Jordanów), Zespół Misyjny Wschód, Nowe Życie (Elbląg), Niosąca Ducha (Gliwice), Pieśń Nowa (Toruń), Obfite Odkupienie (Wrocław).

W czasie konferencji zostały zaprezentowane linie generalne programu Razem w misji. Przedstawiono także program formacyjny drugiego roku „Wzrost: uczeń – misjonarz”. Jest to dziewięć konferencji o następujących tematach: Rozwój osobisty ucznia – misjonarza; Słowo Boże w życiu ucznia – misjonarza; Wartości ucznia – misjonarza; Liturgia i uwielbienie Boga; Moc w słabości się doskonali; Służba; Duch Święty – gorliwość; Ewangelizacja – świadectwo i czynienie uczniów; Wspólnota apostolska zewangelizowana i ewangelizująca.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie osób, które zakończyły pierwszy rok formacji został przygotowany zeszyt pracy osobistej.

W ramach wymiany doświadczeń środowisk współpracujących w sieci został także opracowany kurs dla gospodarzy małych grup. Kilka środowisk wyraziło chęć przeprowadzenia tego kursu.

Ważnym elementem spotkania był także wymiar duchowy. W sobotę uczestnicy udali się z pielgrzymką do sanktuarium św. Jana Pawła II. Wieczorem miało miejsce zawierzenie się opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Projekt razem w misji jest koordynowany przez Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda.

o. Paweł Drobot CSsR