Kim Jesteśmy

Tworzymy sieć współpracy, której celem jest jednoczenie środowisk w pełnieniu misji, którą zapoczątkował Jesus Chrystus, Odkupiciel człowieka. Wierzymy, że łącząc wspólnie siły oraz zasoby jesteśmy w stanie przemieniać na lepsze świat.

Projekt koordynuje Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.  Służymy wszystkim, którzy pragną  przeżyć swoje życie jako świadomi członkowie Kościoła Katolickiego.

Nasza misja

Idziemy za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby głosić Ewangelię ludziom zagubionym i poszukującym.
Czynimy to pomagając włączyć się do wspólnoty Kościoła, umacniać przez celebrację wiary, kształtować serca ucznia – misjonarza i uzdalniać do służby w celu budowania Królestwa Bożego.

Razem w misji

Wspólnota

Kościół jest jak dom w którym żyje i wzrasta Boża rodzina . Dla tych, którzy poszukują świadomego życia jako katolicy przestrzenią wzrostu w tej rodzinie są wspólnoty lub małe grupy. Grupy ewangelizacyjne to miejsca gdzie można znaleźć wsparcie i wzajemne umocnienie na drodze chrześcijańskiego życia we współczesnym świecie. 

Formacja

Wszyscy jesteśmy w drodze. Dorastamy, dojrzewamy, zmienia się nasze myślenie. Szukamy swojego miejsca na Ziemi, osobistego powołania i miejsca w życiu Wspólnoty całego Kościoła. Tak kształtuje się i rośnie wiara każdego z nas. Proponujemy drogę wzrostu w wierze dla tych, którzy szukają czegoś więcej.

Ewangelizacja

Pomagamy w odkrywaniu  osobistych talentów oraz uczymy w jaki sposób je doskonalić. Uzdalniamy do podjęcia służby dla misji. Przygotowujemy do bycia uczniem – misjonarzem  i prowadzenia projektów ewangelizacyjnych.