Kim Jesteśmy

Tworzymy sieć współpracy, której celem jest jednoczenie środowisk w pełnieniu misji, którą zapoczątkował Jesus Chrystus, Odkupiciel człowieka. Wierzymy, że łącząc wspólnie siły oraz zasoby jesteśmy w stanie przemieniać na lepsze świat.

Projekt koordynuje Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji „Sursum Codra” we współpracy z Sekretariatem Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela oraz  siecią współpracy NGO „Razem w misji”.  Służymy wszystkim, którzy pragną  przeżyć swoje życie jako świadomi członkowie Kościoła Katolickiego.

Nasza misja

Idziemy za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby głosić Ewangelię ludziom zagubionym i poszukującym.
Czynimy to pomagając włączyć się do wspólnoty Kościoła, umacniać przez celebrację wiary, kształtować serca ucznia – misjonarza i uzdalniać do służby w celu budowania Królestwa Bożego.


Razem w misji

Wspólnota

Kościół jest jak dom w którym żyje i wzrasta Boża rodzina . Dla tych, którzy poszukują świadomego życia jako katolicy przestrzenią wzrostu w tej rodzinie są wspólnoty lub małe grupy. Grupy ewangelizacyjne to miejsca gdzie można znaleźć wsparcie i wzajemne umocnienie na drodze chrześcijańskiego życia we współczesnym świecie. 

Formacja

Wszyscy jesteśmy w drodze. Dorastamy, dojrzewamy, zmienia się nasze myślenie. Szukamy swojego miejsca na Ziemi, osobistego powołania i miejsca w życiu Wspólnoty całego Kościoła. Tak kształtuje się i rośnie wiara każdego z nas. Proponujemy drogę wzrostu w wierze dla tych, którzy szukają czegoś więcej.

Ewangelizacja

Pomagamy w odkrywaniu  osobistych talentów oraz uczymy w jaki sposób je doskonalić. Uzdalniamy do podjęcia służby dla misji. Przygotowujemy do bycia uczniem – misjonarzem  i prowadzenia projektów ewangelizacyjnych.