Nasza misja

Projekt „Razem w misji” posiada swoje żródło w wizji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, którego clem jest pójście z przykładem Jezusa Chrystusa, aby głosić Ewangelię ubogim i opuszczonym.

"Misja ta została powierzona Kościołowi, do której należy także rodzina redemptorystowska. Razem, wszyscy członkowie wielkiej rodziny redemptorystowskiej, zakonnicy i świeccy, jako jedna wspólnota misyjna poświęcają się głoszeniu Dobrej Nowiny słowem i świadectwem życia".
Zarząd Generalny Redemptorystów

Misja

Jesteśmy posłani przez Boga na Jego misję, dla Jego celu, zamiaru na Tym świecie. Do kogo jesteśmy posłani?

Ewangelizacja

Ewangelizacja to podstawowa misja Kościoła. Jakie jest misyjne dzieło rodziny redemptorystowskiej?

Sposoby ewangelizacji

Sposób pełnienia misji ewangelizacyjnej. Co jest cechą charakterystyczną naszej misji?

Cel dzieła misyjnego

Co jest celem naszej misji? Jest to zaproszenie ludzi do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię – Jezusa Chrystusa.

Wspólnota apostoslka

Misji nie realizujemy w pojedynkę, lecz we wspólnocie. Czym jest wspólnota apostolska?