Sekretariat współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela tworzą przedstawiciele kilku środowisk z całej Polski, którzy reprezentują redemptorystów i świeckich współpracujących w misji. 

Naszym celem jest tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy redemptorystami i  osobami świeckimi pragnącymi żyć duchowością redemptorystowską, w prowadzeniu działalności apostolskiej.

Pomagamy w odkrywaniu powołania które Bóg złożył w sercu każdej osoby oraz w realizacji charyzmatów właściwych dla duchowości ruchów, stowarzyszeń i wspólnot chrześcijańskich, w których te osoby realizują swoje chrześcijańskie powołanie.

o. Mariusz Mazurkiewicz

Redemptorysta

Wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

o. Paweł Drobot

Redemptorysta

Przewodniczący Sekrkatariatu. Rektor kościoła św. Benona w Warszawie. Członek Generalnego Sekretariatu Ewangelizacji w Rzymie.

o. Paweł Zyskowski

Redemptorysta

Duszpasterz Akademicki DA Redemptor we Wrocławiu.

o. Mariusz Simonicz

Redemptorysta

Proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu.

Jolanta Zatorska

Świecka Misjonaraka

Z wykształcenia magister teologii i filologii polskiej, z powołania ewangelizatorka. Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Apostolskiego w służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa” w Toruniu. Wicedyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. Służy Szkołom Św. Andrzeja w Polsce poprzez zaangażowanie w Ekipę i Radę Krajową SESA. Od 1996 roku ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela włączając się w jego misję, od 2013 roku jako Świecka Misjonarka Najświętszego Odkupiciela.

Małgorzata Nowak

Świecka Współpracowniczka

Odpowiedzialna za Dzielne Niewiasty w Krakowie. Początkowo związana z Odnową w Duchu Świętym. Obecnie należy do Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Sursum Corda” w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z redemptorystami m. in. CADR Brzegi – Rynias, REDCAMP,  rekolekcje dla kobiet.

Anna Dudek

Świecka Współpracowniczka

Charyzmat Redemptorystów poznała w duszpasterstwie akademickim „Redemptor”. Od 2014 roku należy do Wspólnoty modlitewno – ewangelizacyjnej Obfite odkupienie we Wrocławiu. Obecnie również dyrektor Szkoły Ewangelizacji św. Alfonsa Liguori we Wrocławiu.

Katarzyna Grabowska

Świecka Współpracowniczka

Na co dzień uczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Wychowana od małego w Ruchu Światło- Życie. Obecnie zaangażowana w Szkołę Nowej Ewangelizacji im. Św. Klemensa w Elblągu. Swój czas poświęca także duszpasterstwu osób z niepełnosprawnością we Wspólnocie „Wiara i Światło”. Kilka razy wyjeżdżała również jako wolontariuszka na misje zagraniczne.

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy parafie, wspólnoty, grupy modlitewne, stowarzyszenia, które pragną włączyć się w realizację wspólnej misji.Szczególnie zapraszamy środowiska z szeroko rozumianej rodziny redemptorystowskiej.