Misjonarze nadziei

„Razem w misji” to projekt, który jednoczy kilka środowisk zaangażowanych w ewangelizację razem z redemptorystami Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W dniach 23 – 25 czerwca odbyło się III ogólnopolskie spotkanie świeckich liderów wspólnot oraz redemptorystów zaangażowanych w to dzieło. Reprezentowane były wspólnoty i środowiska następujących miast: Kraków, Warszawa, Grodno (Białoruś), Gliwice, Elbląg, Wrocław, Tuchów, Bardzo Śląskie, Amsterdam (Holandia), Toruń.

Tematem wiodącym spotkania było przesłanie XXVI Kapituły Generalnej Redemptorystów – „Misjonarze nadziei idący za Odkupicielem”. Swoim doświadczeniem z prac kapituły podzielili się jej uczestnicy: świecki misjonarz ze Słowacji Bohus Zivcak oraz o. Sylwester Pactwa CSsR. Źródłem nadziei chrześcijańskiej jest doświadczenie Obfitego Odkupienia. Z tego doświadczenia rodzi się misja. Tym, co inspiruje osoby świeckie do współpracy z redemptorystami jest zaproszenie ich do dzieła ewangelizacji. To właśnie ewangelizacja ubogich i opuszczonych jest motywem łączącym wspólne powołanie misyjne redemptorystów i świeckich.

W czasie spotkanie poruszano także tematy dotyczące budowania wspólnot. Uczestnicy zastanawiali się nad wezwaniami, jakie stoją przed ich wspólnotami oraz dzielili się wizją ich zaangażowania apostolskiego. Podkreślono ważną rolę małych grup, dzięki którym osoby należące do wspólnot misyjnych mogą budować rodzinne relacje i wzrastać w wierze.

W ostatni dzień spotkania został zaprezentowany czwarty rok formacji opracowany przez Sekretariat Współpracy w Misji. Tematem tego roku formacyjnego jest „Powołani do misji”. Jego celem jest pomoc w odkrywaniu darów i talentów, życiowego powołania oraz doprowadzenie do podjęcia decyzji zaangażowania we wspólnocie i w dziele ewangelizacji.

Każdy dzień zjazdu rozpoczynał się wspólną modlitwą. Codziennie była celebrowana Eucharystia. Nie zabrało także czasu na wspólne dzielenie się doświadczeniem oraz budowanie relacji.

Kościół. Wspólnota wspólnot

W sobotę 6 sierpnia 2022 w Sanktuarium św. Jana Pawła II odbyło się szkolenie dla gospodarzy małych grup ewangelizacyjnych. Było to już drugie tego typu szkolenie dla środowisk współpracujących w programie „Razem w misji”.

Organizacją zajęła się wspólnota Sursum Corda, która działa w Krakowie i Warszawie. Sesje szkoleniowe prowadzili: o. Paweł Drobot CSsR, Karol Cierpica i Tymoteusz Aleksadndorwicz.

Na miejscu było obecnych 21 osób, natomiast on-line brało udział 25 osób. Szkolenie zgromadziło osoby z wielu wspólnot, które współpracują od kilku już lat w projekcie formacji uczniów – misjonarzy, który koordynowany jest przez Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Łącznie było reprezentowanych 6 środowisk z Polski i zagranicy.

Czytaj dalej „Kościół. Wspólnota wspólnot”

Razem w misji. Komunia. Uczestnictwo. Misja

W dniach 24-26 czerwca w domu zakonnym redemptorystów w Krakowie odbył się zjazd liderów wspólnot ze środowisk związanych apostolską działalnością redemptorystów. Było to II Ogólnopolskie Spotkanie programu Razem w misji – specjalnego projektu stworzonego dla formacji i współpracy świeckich i zakonników w zakresie ewangelizacji. Program ten został wypracowany przez Sekretariat Współpracy w Misji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, składający się z zakonników oraz świeckich.

Czytaj dalej „Razem w misji. Komunia. Uczestnictwo. Misja”

Razem w misji. Wartość współpracy

Liderzy oraz przedstawiciele wspólnot z całej Polski spotkali się w dniach 25 – 27 czerwca 2021 w Krakowie na konferencji „Razem w misji”. Było obecnych ponad 30 osób świeckich oraz redemptorystów ze środowisk współpracujących lub zainteresowanych siecią współpracy.

Poprzednie spotkania były prowadzone on-line. Dlatego pierwszy dzień konferencji był czasem na integrację i poznanie się zarówno poszczególnych osób, jak i reprezentowanych środowisk: Sursum Corda (Kraków, Warszawa, Zakopane, Jordanów), Zespół Misyjny Wschód, Nowe Życie (Elbląg), Niosąca Ducha (Gliwice), Pieśń Nowa (Toruń), Obfite Odkupienie (Wrocław).

Czytaj dalej „Razem w misji. Wartość współpracy”