Wydarzenia – ostatnio zakończone

Spotkanie liderów Razem w misji

Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów serdecznie zaprasza na Ogólnopolskie spotkanie dla redemptorystów i świeckich współpracowników w misji w dniach 25- 27 czerwca 2021 w Krakowie (ul. Zamoyskiego 56). Rekolekcje przeznaczone są dla redemptorystów i świeckich liderów zaangażowanych w stowarzyszenia, ruchy, grupy działające przy parafiach, sanktuariach, domach zakonnych oraz domach rekolekcyjnych prowadzonych przez redemptorystów

Razem w misji. Spotkanie on-line dla świeckich współpracowników w misji

Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Plac Wolności 5, Bardo

Ze względu na troskę o bezpieczeństwo związaną z pandemią coronawirusa rekolekcje zostają przełożone na bardziej dogodny czas. Jednocześnie zapraszamy osoby zaangażowane we współpracę w misji na wideokonferencję w dniu 2 lipca o godz. 19.30 - 21.00. Tematem wideokonferencji będzie prezentacja wizji współpracy w misji redemptorystów i świeckich oraz programu formacji.  Organizatorem jest sekretariat Współpracy w