Spotkanie liderów Razem w misji

Sekretariat Współpracy w Misji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów serdecznie zaprasza na Ogólnopolskie spotkanie dla redemptorystów i świeckich współpracowników w misji w dniach 25- 27 czerwca 2021 w Krakowie (ul. Zamoyskiego 56). Rekolekcje przeznaczone są dla redemptorystów i świeckich liderów zaangażowanych w stowarzyszenia, ruchy, grupy działające przy parafiach, sanktuariach, domach zakonnych oraz domach rekolekcyjnych prowadzonych przez redemptorystów