Misjonarze nadziei

„Razem w misji” to projekt, który jednoczy kilka środowisk zaangażowanych w ewangelizację razem z redemptorystami Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W dniach 23 – 25 czerwca odbyło się III ogólnopolskie spotkanie świeckich liderów wspólnot oraz redemptorystów zaangażowanych w to dzieło. Reprezentowane były wspólnoty i środowiska następujących miast: Kraków, Warszawa, Grodno (Białoruś), Gliwice, Elbląg, Wrocław, Tuchów, Bardzo Śląskie, Amsterdam (Holandia), Toruń.

Tematem wiodącym spotkania było przesłanie XXVI Kapituły Generalnej Redemptorystów – „Misjonarze nadziei idący za Odkupicielem”. Swoim doświadczeniem z prac kapituły podzielili się jej uczestnicy: świecki misjonarz ze Słowacji Bohus Zivcak oraz o. Sylwester Pactwa CSsR. Źródłem nadziei chrześcijańskiej jest doświadczenie Obfitego Odkupienia. Z tego doświadczenia rodzi się misja. Tym, co inspiruje osoby świeckie do współpracy z redemptorystami jest zaproszenie ich do dzieła ewangelizacji. To właśnie ewangelizacja ubogich i opuszczonych jest motywem łączącym wspólne powołanie misyjne redemptorystów i świeckich.

W czasie spotkanie poruszano także tematy dotyczące budowania wspólnot. Uczestnicy zastanawiali się nad wezwaniami, jakie stoją przed ich wspólnotami oraz dzielili się wizją ich zaangażowania apostolskiego. Podkreślono ważną rolę małych grup, dzięki którym osoby należące do wspólnot misyjnych mogą budować rodzinne relacje i wzrastać w wierze.

W ostatni dzień spotkania został zaprezentowany czwarty rok formacji opracowany przez Sekretariat Współpracy w Misji. Tematem tego roku formacyjnego jest „Powołani do misji”. Jego celem jest pomoc w odkrywaniu darów i talentów, życiowego powołania oraz doprowadzenie do podjęcia decyzji zaangażowania we wspólnocie i w dziele ewangelizacji.

Każdy dzień zjazdu rozpoczynał się wspólną modlitwą. Codziennie była celebrowana Eucharystia. Nie zabrało także czasu na wspólne dzielenie się doświadczeniem oraz budowanie relacji.